Α.Σ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ | Κατασκευή
412
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-412,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Κατασκευή

Κατασκευή: Οι γενικές και ειδικές εργασίες που ακολουθούνται, καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κτιριακών μας έργων, είναι πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς και τα κατασκευαστικά σχέδια της αρχιτεκτονικής, στατικής και μηχανολογικής μελέτης.

 

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ


Το βάθος εκσκαφής ορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους στατικούς υπολογισμούς, ώστε να φθάνει στην κατάλληλη στάθμη για θεμελίωση.

 

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ


Ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού.

 

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ


 • Εξωτερική τοιχοποιία : Οι εξωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται με δύο δρομικούς τοίχους από διάτρητους οπτόπλινθους (μπατική τοιχοποιία), με κονίαμα αναλογίας 1/3 άμμου προς ασβέστη ή με υποκατάστατα υλικά, με προσθήκη 100mgr τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο. Μεταξύ των δρομικών τοίχων υπάρχει διάκενο τουλάχιστον 4cm, όπου τοποθετείται αφρώδης εξιλασμένη πολυστερίνη.
  Σε όλες τις εξωτερικές τοιχοποιίες, στο μέσο του ύψους τους, κατασκευάζεται σενάζ πλάτους 18cm και ύψους 10cm, με ανάλογο οπλισμό.
 • Εσωτερική τοιχοποιία : Οι εσωτερικοί τοίχοι των διαμερισμάτων είναι δρομικοί, κατασκευασμένοι κατά τρόπο ανάλογο με τους εξωτερικούς, ενώ οι τοίχοι που διαχωρίζουν τα διαμερίσματα μεταξύ τους ή με τους κοινόχρηστους χώρους είναι μπατικοί, με την ανάλογη μόνωση.

 

4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ


Τα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα γίνονται σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση γίνεται με ασβεστοκονίαμα αναλογίας 1/3 ασβέστη προς χονδρόκοκκη άμμο με προσθήκη 150mgr τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο για τους τοίχους και 200mgr για τις οροφές. Η δεύτερη στρώση γίνεται πατητά με ασβεστοκονίαμα αναλογίας 1/2,5 ασβέστη προς άμμο, με προσθήκη 100mgr τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο, πάχους 2cm. Η τρίτη στρώση γίνεται με ασβεστοκονίαμα της ίδιας αναλογίας με τη δεύτερη, αλλά με λεπτόκοκκη άμμο. Η τελευταία αυτή στρώση λειαίνεται επιμελώς με τριβίδι. Όλες οι στρώσεις των επιχρισμάτων γίνονται με τη βοήθεια οδηγών και με ασβέστη καλώς σβησμένο.

 

5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ


Πεζοδρόμια: Όπου είναι δυνατόν το δάπεδο περιμετρικά του κτιρίου, από την οικοδομική μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή (προκήπιο) και στα σημεία που υποδεικνύεται από τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου, επιστρώνεται με τσιμεντόπλακες διαφόρων χρωμάτων, πάχους 3cm και διαστάσεων 40x40cm, μετά από διάστρωση ισχνού σκυροδέματος πάχους 10cm, με τις απαραίτητες κλίσεις βάσει μελέτης.

Δάπεδο υπογείου: Επιστρώνεται κοινό πλακάκι επάνω σε ισχνό σκυρόδεμα πάχους 10cm.
Eίσοδος: Το δάπεδο της εισόδου επιστρώνεται με πλακίδια γρανίτη αναλόγου χρώματος και διαστάσεων, ύστερα από υπόδειξη του επιβλέποντος μηχανικού.

Κλιμακοστάσιο: Οι σκάλες όλων των ορόφων επιστρώνονται με μάρμαρα. Τα πλατύσκαλα και οι κοινόχρηστοι διάδρομοι επιστρώνονται με πλακίδια γρανίτη αναλόγου χρώματος, ύστερα από την υπόδειξη του επιβλέποντος μηχανικού.

Εξώστες: Επιστρώνονται με πλακάκια GROUP 5,αντιπαγωτικά. Τα περιθώρια γίνονται από το ίδιο υλικό.

Χωλ, διάδρομοι, σαλοτραπεζαρίες, κουζίνες, δωμάτια: Επιστρώνονται με πλακάκια δαπέδου διαφόρων διαστάσεων, εισαγωγής (ευρωπαϊκά-Ιταλικά, Ισπανικά κλπ.), άριστης ποιότητας, με επιλογή των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, μεταξύ 50-70 χρωμάτων και μεγεθών.

Λουτρό, W.C: Επιστρώνονται με πλακάκια δαπέδου, εισαγωγής (ευρωπαϊκά-Ιταλικά, Ισπανικά κλπ.), διαφόρων διαστάσεων, άριστης ποιότητας, με επιλογή των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων.

 

6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Χώροι υγιεινής : Οι τοίχοι των λουτρών και των αποχωρητηρίων επενδύονται σε όλη την επιφάνειά τους και μέχρι την οροφή με έγχρωμα πλακάκια, εισαγωγής (ευρωπαϊκά-Ιταλικά, Ισπανικά κλπ.), διαφόρων διαστάσεων, με επιλογή των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων. Δικαίωμα επιλογής μεταξύ 50-70 σχεδίων-μεγεθών-χρωμάτων.

Κουζίνες : Το ελεύθερο τμήμα του τοίχου μεταξύ πάγκου και ντουλαπιών, επενδύεται με έγχρωμα πλακάκια.

Είσοδος : Επενδύεται με πλακίδια γρανίτη σε ανάλογο ύψος, ύστερα από υπόδειξη του επιβλέποντος μηχανικού.

 

7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ


Εξωτερικά :Τοποθετούνται διπλά ανοιγόμενα- ανακλινόμενα PVC ή Αλουμινίου παράθυρα και μπαλκονόπορτες, γερμανικής ποιότητας. Στα κουφώματα τοποθετούνται τζάμια διπλά, 4×4, θερμομονωτικά, με τα απαραίτητα μονωτικά λάστιχα. Τα εξωτερικά ρολά είναι ίδιας ποιότητας.

Εσωτερικά : Οι πόρτες των διαμερισμάτων κατασκευάζονται από MDF ή φυσικό ξύλο σε χρώμα και σχέδιο κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών. Οι κάσες είναι από το ίδιο υλικό. Η εξώπορτα που τοποθετείται στα διαμερίσματα είναι θωρακισμένη.

Εξώπορτα οικοδομής (Κεντρική είσοδος) : Τοποθετείται θωρακισμένη πόρτα με επένδυση από ξύλο, αναλόγου χρώματος, ύστερα από την υπόδειξη του επιβλέποντος μηχανικού.

 

8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ


Τοίχοι : Όλοι οι τοίχοι των σαλοτραπεζαριών, χωλ, διαδρόμων και κουζινών χρωματίζονται μέχρι την οροφή με πλαστικά χρώματα, αφού προηγουμένως σπατουλαριστούν επιμελώς. Οι τοίχοι στα πλατύσκαλα και τα κλιμακοστάσια χρωματίζονται με τσιμεντόχρωμα ή με πλαστικά χρώματα, αφού προηγουμένως σπατουλαριστούν.

Όψεις : Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες της οικοδομής από εμφανές σκυρόδεμα, στοκάρονται και χρωματίζονται με ειδικό τσιμεντόχρωμα.

 

9. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Λουτρό :Τοποθετούνται και συνδέονται τα εξής είδη υγιεινής:

 • Λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου, με διπλό πλαστικό κάλυμμα και καζανάκι χαμηλής πιέσεως
 • Νιπτήρας απλός ή έπιπλο
 • Μπανιέρα ή ντουζιέρα
 • Θερμομικτικές βρύσες εισαγωγής (Ιταλικές, Ισπανικές κλπ.)

Οποιαδήποτε αλλαγή είναι εφικτή, μετά από επιθυμία των ιδιοκτητών.

Όλα τα είδη υγιεινής είναι ευρωπαϊκά, εισαγωγής.

 

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ


Η εγκατάσταση παροχής ρεύματος είναι γενικά χωνευτή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ, μέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Κάθε διαμέρισμα έχει ανεξάρτητη εγκατάσταση με ιδιαίτερο μετρητή και πίνακα διανομής με τους ανάλογους διακόπτες και ασφάλειες, οι οποίοι είναι χωνευτοί στο χωλ κάθε διαμερίσματος.

Ξεχωριστή εγκατάσταση με αντίστοιχο γνώμονα εξυπηρετεί τους κοινόχρηστους χώρους.

 

11. ΘΕΡΜΑΝΣΗ


Η θέρμανση των διαμερισμάτων γίνεται με καλοριφέρ ή με ενδοδαπέδια εγκατάσταση φυσικού αερίου ή πετρελαίου.

 

12. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ


Τα κτίρια εξυπηρετούνται από ανελκυστήρα 7-8 ατόμων, υδραυλικό. Ο θάλαμος είναι μεταλλικός, επενδυμένος εσωτερικά με μελαμίνη και καθρέφτη. Η εγκατάσταση του ανελκυστήρα γίνεται σύμφωνα με τη μηχανολογική μελέτη εξειδικευμένου τεχνικού γραφείου.

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 • Κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, αρκεί να μην επιφέρει βλάβη στα υποκείμενα και υπερκείμενα διαμερίσματα.
 • Στον υπόγειο χώρο γίνεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 • Στον περιβάλλοντα χώρο των οικοδομών γίνεται ειδική διαμόρφωση για προσπέλαση πεζών και οχημάτων (με υλικό ανάλογο της αρχιτεκτονικής του κτιρίου) και χώρων πρασίνου, βάσει της μελέτης του μηχανικού.